Aktualności

Rozwój firmy DEXLON efektem inwestycji w specjalistyczną infrastrukturę technologiczną celem wprowadzenia na rynek innowacyjnej usługi”

Krótki opis i cel projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę budynku hali produkcyjnej z zapleczem technicznym i socjalnym oraz pomieszczeniami projektowo-konstrukcyjnymi, zakup maszyn i urządzeń oraz specjalistycznego oprogramowania. Realizacja projektu umożliwi firmie Dexlon zastosowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kompozytowych elementów dla branży lotniczej.

Planowane efekty:

Wnioskodawca poprzez realizację projektu wprowadzi do oferty nową usługę innowacyjnej obróbki elementów kompozytowych dla branży lotniczej. Innowacyjna technologia produkcji pozwoli również na wprowadzenie wysoce dokładnego i precyzyjnego wyrobu dla rynku krajowego i europejskiego.

Wartość projektu: 2 764 854,27 zł

Wkład Funduszy Europejskich:                     1 461 101,85zł

Rozwój firmy DEXLON efektem inwestycji w specjalistyczną infrastrukturę technologiczną celem wprowadzenia na rynek innowacyjnej usługi

Kańczuga dn. 19.11.2019

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Rozwój firmy DEXLON efektem inwestycji w specjalistyczną infrastrukturę technologiczną celem wprowadzenia na rynek innowacyjnej usługi” nr wniosku: RPPK.01.04.01-18-0123/19-00, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Dotacje Bezpośrednie, Typ Projektu: Rozwój MŚP, informujemy o ogłoszeniu przetargu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku hali produkcyjnej z zapleczem technicznym i socjalnym oraz pomieszczeniami projektowo-konstrukcyjnymi wraz z podziemnym zbiornikiem na gaz płynny  na działce nr  nr. ewid. 2084/2, obręb 1 Husów; jednostka ewid. 181005_2 Markowa.

Pliki do pobrania:

Dokumentacja projektowa
Przedmiar robót

Proekologiczne wytwarzanie lotniczych elementów konstrukcyjnych

Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu 1. Bony na innowacje
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020

Tytuł projektu: „Proekologiczne wytwarzanie lotniczych elementów konstrukcyjnych”

Publikacje prasowe:

Departament Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego rozpoczyna podpisywanie umów z firmami, które w najbliższych latach planują zrealizować ważne dla rozwoju gospodarki regionu projekty korzystając z unijnego wsparcia. Dziś oficjalnie podpisano pierwszą umowę o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Wnioski o tzw. bony na innowacje złożyło ponad 60 firm, dofinansowanie dostało 38.

Wśród firm, które skorzystają z projektu „bony na innowacje” jest mikroprzedsiębiorstwo Dexlon z Kańczugi zajmujące się projektowaniem i produkcją elementów oprzyrządowania dla branży lotniczej oraz innych części maszyn i urządzeń, projektowaniem i frezowaniem CNC.

Jego właściciel wykorzysta przyznane dofinansowanie na proekologiczne wytwarzanie lotniczych elementów konstrukcyjnych. Właściciel chce je wyeliminować np. przez sprężone powietrze i chce w tym zakresie współpracować z Politechniką Rzeszowską. To jedna z firm, które nie mają wielkiego zaplecza badawczo – rozwojowego, a produkują wyroby innowacyjne zaawansowane technologicznie, chcą się rozwijać i w tym celu sięgają po unijne fundusze.

Bony na innowacje to szansa na dofinansowanie czegoś w rodzaju rozszerzonego biznesplanu. Przedsiębiorca może dostać maksymalnie 50 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie to 42,5 tysiąca, czyli 85 procent. I są to pieniądze na to, by przedsiębiorca mógł przeprowadzić wstępną analizę swojego biznesu. Odpowiedzieć sobie na pytanie – czy dalej inwestować w prace badawczo-rozwojowe. Finalnie po badaniach jeśli uzna, że produkt może wprowadzić na rynek może starać się o środki na bezpośrednie dotacje inwestycyjne.

RPO na lata 2014 -2020 to 9 miliardów złotych. I już wiadomo, że oczekiwania przedsiębiorców wynikające ze złożonych wniosków już przekroczyły 5 miliardów. Wpłynęło ponad 2 600 wniosków.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Projekt współfinansowany przez Unię Europejską