Krótki opis i cel projektu:

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę budynku hali produkcyjnej z zapleczem technicznym i socjalnym oraz pomieszczeniami projektowo-konstrukcyjnymi, zakup maszyn i urządzeń oraz specjalistycznego oprogramowania. Realizacja projektu umożliwi firmie Dexlon zastosowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kompozytowych elementów dla branży lotniczej.

Planowane efekty:

Wnioskodawca poprzez realizację projektu wprowadzi do oferty nową usługę innowacyjnej obróbki elementów kompozytowych dla branży lotniczej. Innowacyjna technologia produkcji pozwoli również na wprowadzenie wysoce dokładnego i precyzyjnego wyrobu dla rynku krajowego i europejskiego.

Wartość projektu: 2 764 854,27 zł

Wkład Funduszy Europejskich:                     1 461 101,85zł