Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu 1. Bony na innowacje
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020

Tytuł projektu: „Proekologiczne wytwarzanie lotniczych elementów konstrukcyjnych”

Publikacje prasowe:

Departament Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego rozpoczyna podpisywanie umów z firmami, które w najbliższych latach planują zrealizować ważne dla rozwoju gospodarki regionu projekty korzystając z unijnego wsparcia. Dziś oficjalnie podpisano pierwszą umowę o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Wnioski o tzw. bony na innowacje złożyło ponad 60 firm, dofinansowanie dostało 38.

Wśród firm, które skorzystają z projektu „bony na innowacje” jest mikroprzedsiębiorstwo Dexlon z Kańczugi zajmujące się projektowaniem i produkcją elementów oprzyrządowania dla branży lotniczej oraz innych części maszyn i urządzeń, projektowaniem i frezowaniem CNC.

Jego właściciel wykorzysta przyznane dofinansowanie na proekologiczne wytwarzanie lotniczych elementów konstrukcyjnych. Właściciel chce je wyeliminować np. przez sprężone powietrze i chce w tym zakresie współpracować z Politechniką Rzeszowską. To jedna z firm, które nie mają wielkiego zaplecza badawczo – rozwojowego, a produkują wyroby innowacyjne zaawansowane technologicznie, chcą się rozwijać i w tym celu sięgają po unijne fundusze.

Bony na innowacje to szansa na dofinansowanie czegoś w rodzaju rozszerzonego biznesplanu. Przedsiębiorca może dostać maksymalnie 50 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie to 42,5 tysiąca, czyli 85 procent. I są to pieniądze na to, by przedsiębiorca mógł przeprowadzić wstępną analizę swojego biznesu. Odpowiedzieć sobie na pytanie – czy dalej inwestować w prace badawczo-rozwojowe. Finalnie po badaniach jeśli uzna, że produkt może wprowadzić na rynek może starać się o środki na bezpośrednie dotacje inwestycyjne.

RPO na lata 2014 -2020 to 9 miliardów złotych. I już wiadomo, że oczekiwania przedsiębiorców wynikające ze złożonych wniosków już przekroczyły 5 miliardów. Wpłynęło ponad 2 600 wniosków.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Projekt współfinansowany przez Unię Europejską